Telefon: + 45 40 42 16 70

E-mail: info@tirsvad.eu

Embryotransplantation

Embryotransplantation (ET) hos kvæg har været anvendt rutinemæssigt i store dele af verden i mere end 30 år. Teknikken er veludviklet og betydningen indenfor moderne kvægavl har været enorm. I de førende kvægavlslande stammer en betydelig del af avlstyrene fra anvendelsen af ET. I nogle lande er mere end halvdelen af alle avlstyrene født efter ET.

Beskrivelse af teknikkerne

Superovulation

Dette er betegnelsen for den hormonbehandling der er nødvendig for at donoren løsner flere æg end det ene som normalt frigives fra æggestokkene i hver cyklus. Behandlingen startes midt i cyklus (mellem 8 og 14 dage fra sidste brunst) Derefter fremkaldes en ny brunst med prostaglandin (Genestran) og donoren insemineres. Udskylningen af æggene foretages på ugedagen efter inseminering.

Sammen med besætningsejeren planlægges hormonbehandlingerne og ET-forløbet udfra donorens alder, laktation og brunscyklus. Kvier kan i princippet startes til ET allerede efter 2 brunster, men i praksis ønskes donor-kvierne  mindst 11-12 mdr gamle og af en vis størrelse før der startes på hormonbehandlingen. Lakterende køer bør vente til de er i sikker positiv energibalance efter kælvning (90 til 120 dage efter kælvning) For både kvier og køer gælder at de forudgående brunster skal være tydelige, regelmæssige og resultere i dannelsen af et godt funktionelt gult legeme i æggestokken før opstart.

 

Resultater

En skylning vil ofte bestå af et varieret udvalg af både gode og dårlige æg samt også tit nogle ubefrugtede. En gennemsnits-skylning vil give mellem 6 og 8 brugbare embryoner men det dækker over meget store variationer. Der kan i enkelte tilfælde forekomme donorer der giver rigtig mange æg (op til 30 stk). Ved mellem 10 og 15 % af  alle donorer findes udelukkende ubefrugtede æg.

 

Recipienter

Når embryonerne er fundet og sorteret under mikroskop skal der foretages en udvælgelse.
Den bedste kvalitet kan nedfryses til senere brug eller eksporteres. De dårligere kvaliteter skal transplanteres friske , hvilket vil betyde at der skal være rugemødre (recipienter) klar på skylledagen. Disse rugemødre er i forvejen synkroniseret med donoren således at de er i
samme cyklus som donoren. I praksis sprøjter man rugemødrene med Genestran dagen før
donoren bliver sprøjtet i brunst. Således er både donor og alle recipienterne brunstige samme
dag. Ved omhu og gode registreringer kan der forventes mellem 60 og 70 % drægtige recipienter, hvis embryonkvaliteten er i orden.

 

Ring gerne og hør mere om skyllearbejde og embryotransplantation på tlf. + 45 40 42 16 70 eller send en mail til info@tirsvad.eu